Stølekilen ønsket en nettside, logo og grafisk profil som fremhevet idyllen man har i dette flotte området rundt hyttetomtene samt en ryddig og oversiktlig nettside.

Opplev det hele på stolekilen.no